• تلفن: 02191303831
  • ایمیل: info[at]radai[dot]ir

ژینوس نورسته فر

خانم ژینوس نورسه فر متولد تیر 1344 دارای تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی و کارشناسی ارشد اکوتوریسم، سابقه بسیار طولانی در طراحی، اجرا و برگزاری مراسم و مدیریت مراکز فرهنگی هنری دارند؛ ایشان همچنین یکی از موسسین موسسه فرهنگی هنری ره آفرینان دانش هستند. برخی از سوابق کاری ایشان شامل:

مسئول مهد كودكهاي سازمان ميراث فرهنگي 1379-1382

مسئول امور اداري و رفاه مجموعه كاخ سعد آباد 1382-1385

مسئول حقوقي مجموعه كاخ سعد آباد 1385-1390

معاون فرهنگي كاخ گلستان 1390-1393

مسئول حقوقي كاخ گلستان 1393-1395

مسئول اموال فرهنگي مجموعه سعد آباد1395-1396

مسئول موزه اشپزخانه سلطنتي كاخ سعد آباد 1396 -تاكنون