• تلفن: 02191303831
  • ایمیل: info[at]radai[dot]ir

برگزاری گالری

یکی از اصلی ترین فعالیت های موسسه فرهنگی هنری ره آفرینان دانش راد برگزاری گالری برای هنرمندان عزیز است. بر حسب بودجه و تجربه هنرمند، این موسسه قادر است بهترین گالری را برای شما برگزار کند. خدماتی از قبیل پوشش خبری، نیروی انسانی، تشریفات و… در بسته های برگزاری گنجانده شده است.